Matchningskollen

Utvecklingsföretaget Assedon har på uppdrag av Swedish JobTech tagit fram Matchningskollen. Swedish JobTech är en obunden och ideell förening som driver på innovation av matchning, vägledning och livslångt lärande på den svenska arbetsmarknaden genom utnyttjande av digital och datadriven teknik

SCB har utarbetat bedömningar av vilka utbildnings- och yrkeskombinationer som helt, delvis eller inte anses stämma överens. Statistiken visar antalet och andelen anställda som har ett yrke som helt matchar, delvis matchar eller inte matchar deras utbildning. Andelen anställda som har ett yrke som helt matchar deras utbildning relateras till det totala antalet personer med utbildningen (justerat antal). Tanken är att den matchade förvärvsgraden i högre utsträckning än den vanliga förvärvsgraden ska spegla i vilken mån det är utbildningarna som efterfrågas av arbetsgivarna, och inte enbart personerna som har dessa utbildningar. En hög vanlig förvärvsgrad och en samtidigt låg matchad förvärvsgrad, visar till exempel att de utbildade visserligen har fått jobb, men inte inom yrken som är kopplade till utbildningen. Detta skulle i sin tur exempelvis kunna vara en indikation på lägre efterfrågan på utbildningen i fråga.

Regionala matchningsindikatorer TillväxtverketSCB:s databas för regionala matchningsindikatorer

Utbildningars matchningsgrad

Yrkens matchningsgrad